Regulamin Konkursu

Regulamin Konkursu MUK HAIRCARE

 • 1 ORGANIZATOR PROMOCJI

Konkurs MUK HAIRCARE realizowany jest przez Uluru sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, posiadająca NIP 521-37-57-190, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy (XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego) pod numerem KRS 0000654601; REGON 365895280 numer BDO 000380061.

 • 2 UCZESTNIK PROMOCJI
 1. Uczestnikami Konkursu mogą być klienci MUK HAIRCARE Uluru sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, którzy wezmą udział w badaniu mającym na celu poznanie potrzeb naszych klientów, w temacie pielęgnacji i stylizacji włosów i udzielą odpowiedzi na pytanie konkursowe.
 • 3 ZASADY PROMOCJI
 1. Uczestnik, aby wziąć udział w Konkursie powinien wypełnić ankietę badawczą dostępną pod linkiem https://forms.gle/1RsuuiPa2vjxYa2G8 i udzielić odpowiedzi na pytanie konkursowe: „Na co przede wszystkim zwracasz uwagę przy wyborze kosmetyków do włosów??”
 2. Ankieta ma na celu poznanie potrzeb klientów. Uczestnik badania zobowiązany jest do wypełniania 14 pytań zawartych w ankiecie. Wypełnienie Ankiety nie jest równoznaczne z udziałem w samym Konkursie.
 3. Uczestnik wypełniając Ankietę, aby wziąć udział w Konkursie zobowiązany jest do:
 • odpowiedzi na pytanie konkursowe
 • podania adresu email
 • akceptacji zgód na przetwarzanie danych osobowych oraz
 • akceptacji Regulaminu Konkursowego.
 • 4 NAGRODY
 1. Nagrodą główną jest jeden zestaw kosmetyków MUK dla trzech wybranych osób.
 2. Uczestnicy Konkursu przysługuje prawo wyboru zestawu z dostępnych na stronie: https://mukhair.pl/kolekcja/zestawy-promocyjne
 3. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
 4. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.
 5. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy atrakcyjności odpowiedzi na pytanie konkursowe opisane w § 3.
 6. Spośród nadesłanych zgłoszeń Organizator wyłoni 3 zwycięzców.
 7. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej mailem na wskazany adres mailowy w ciągu 4 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu.
 • 5 CZAS TRWANIA PROMOCJI
 1. Konkurs rozpoczyna się 02.01.2023 godzina 10:00 i trwa do 9.01.2023 godzina 0:00.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia lub skrócenia trwającego konkursu.
 • 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Udział Uczestnika w Konkursie oznacza jego akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie.
 2. Interpretacji postanowień niniejszego regulaminu dokonuje Organizator.
 3. Organizator ma prawo do wprowadzenia do regulaminu zmian – pod warunkiem, ze zmiany te nie naruszą praw nabytych Uczestników Promocji.
 4. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady opisanej w nim Promocji.
 5. Regulamin dostępny będzie na stronie internetowej https://mukhair.pl/
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium